XIX. jihočeské ANESTEZIOLOGICKÉ dny

19. 4. 2024 od 9.00 hod., Clarion Congress Hotel České Budějovice

O kongresu

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na již XIX. JIHOČESKÉ ANESTEZIOLOGICKÉ DNY do Českých Budějovic, které se budou konat dne 19. dubna 2024.

Konference se uskuteční od 9.00 hodin do 16.00 hodin v přednáškovém sále Clarion Congress Hotelu.

K aktivní i pasivní účasti se přihlašujte prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Konference je akreditována u České lékařské komory a registrována u České asociace sester.

Těšíme se na příjemné a přátelské setkaní během naší krajské konference.

prim. MUDr. Richard Tesařík
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Pořadatel

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Program

Program konference si můžete stáhnout zde

Souběžně s programem bude probíhat prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

Registrace v hotelu Clarion Congress, České Budějovice

Odborný program – přednášky s následnou diskuzí v sekci pro lékaře a sestry

Místo konání

Informace o místě konání.

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích. Hotel byl otevřen již v roce 1982 a pod názvem hotel Gomel byl provozován až do února 2011. 14 měsíců trvala rekonstrukce, která přeměnila původní stavbu ve čtyřhvězdičkový hotel prošpikovaný moderní technologií. S růstem standardu služeb se hotel začlenil do mezinárodní skupiny Choice Hotels International a pod novým názvem - Clarion Congress Hotel České Budějovice je provozován od dubna 2012.

Registrace

Registrační poplatek pro lékaře: 500 Kč / 20 €, na místě 600 Kč / 24 €
Zahrnuje účast na přednáškách a občerstvení během přednášek.

Registrační poplatek pro nelékařské zdravotnické pracovníky: 300 Kč / 12 €, na místě 400 Kč / 16 €
Zahrnuje účast na přednáškách a občerstvení během přednášek.

Oběd v hodnotě 350 Kč (14 €) není zahrnut do ceny registračního poplatku a je nutné si jej objednat v rámci registračního formuláře.

Platba registračního poplatku

variabilní symbol: 249412

Platby v CZK:
Č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank
IBAN – CZ44 2700 0000 0021 0791 8128, SWIFT – BACXCZPP

Platby v EUR: Č. účtu: 1387684519/2700 – UniCredit Bank
IBAN – CZ75 2700 0000 0013 8768 4519, SWIFT – BACXCZPP

Name and Home Address of Account Holder (název a adresa majitele účtu):
Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Bank Name (název banky):
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bank Address (adresa banky):
Nám. P. Otakara II. 35, 370 21 České Budějovice

Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 20. 3. 2024. Přihláškový formulář naleznete na www.arocb.cz. Informace k tvorbě odborného programu: lékařská sekce MUDr. Radek Cihlář, Ph.D., cihlar.radek@nemcb.cz, MUDr. Richard Tesařík, tesarik.richard@nemcb.cz, sesterská sekce – Bc. Jana Štěpánová, MSc., stepanova@nemcb.cz. Organizátoři si vyhrazují právo výběru přednášek.

Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 10. 4. 2024. Po tomto datu kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (zaleska.blanka@nemcb.cz). Platby registračních poplatků po tomto datu jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšenou sazbu!

Z kapacitních důvodů je registrace pro NLZP zaměstnané v Nemocnici České Budějovice, a.s. uzavřena.

(naleznete zde https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html)

Požadujete-li daňový doklad na firmu/zaměstnavatele, je nutné v okamžiku registrace vyplnit NÁZEV FIRMY a IČO a platba musí být uskutečněna pouze z FIREMNÍHO ÚČTU! K platbám uskutečněným ze soukromého účtu jsou automaticky vystavovány daňové doklady na fyzické osoby, které již nelze zpětně opravit! Děkujeme za dodržení těchto podmínek.

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Ostatní vystavovatelé

Informace pro vystavovatele

Vážení,
dovolujeme si Vám nabídnout firemní partnerství a prezentaci v průběhu XIX. JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGICKÝCH DNŮ, pořádaných Anesteziologicko-resuscitačním oddělením Nemocnice České Budějovice, a.s. Konference, které se pravidelně účastní přes dvě stě lékařů a zdravotních sester, především z Jihočeského kraje, se uskuteční 19. dubna 2024.

Odborný program se koná v sálech 1. patra Clarion Congress Hotelu, Pražská 24, České Budějovice. V předsálí bude 19. 4. 2024 od 9.00 do 16.00 hod. prostor pro firemní výstavy.

 

Věříme, že u Vás vzbudí konference zájem a svou účastí setkání odborníků pracujících v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny podpoříte.

 

Předem Vám děkujeme.

 

Za pořadatele
prim. MUDr. Richard Tesařík
Anesteziologicko-resuscitační oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.

OSTATNÍ VYSTAVOVATELÉ
5 000 Kč + DPH

 • Pořadatel zajistí vystavovateli prezenční stůl (120 x 90 cm) a 2 židle
 • V ceně jsou zahrnuty 2 registrace pro firemní zástupce firmy zdarma
 • Logo PARTNERA bude umístěno v programové brožuře v sekci Ostatní vystavovatelé

PARTNER
10 000 Kč – 15 000 Kč + DPH

 • Pořadatel zajistí vystavovateli prezenční stůl (120 x 90 cm) a 2 židle
 • V ceně jsou zahrnuty 2 registrace pro firemní zástupce firmy zdarma včetně vstupů na raut
 • Logo PARTNERA bude umístěno v programové brožuře v sekci Partneři
 • Logo PARTNERA bude umístěno na internetových stránkách sjezdu v sekci Partneři

HLAVNÍ PARTNER
20 000 Kč + DPH

 • Pořadatel zajistí vystavovateli prezenční stůl (180 x 90 cm) a 4 židle
 • V ceně jsou zahrnuty 4 registrace pro firemní zástupce firmy zdarma včetně vstupů na raut
 • Logo HLAVNÍHO PARTNERA bude umístěno v programové brožuře v sekci Hlavní partner
 • Logo HLAVNÍHO PARTNERA bude umístěno na internetových stránkách sjezdu v sekci Hlavní partner

GENERÁLNÍ PARTNER
30 000 Kč + DPH

 • Pořadatel zajistí vystavovateli prezenční stůl (180 x 90 cm) a 4 židle
 • V ceně jsou zahrnuty 4 registrace pro firemní zástupce zdarma včetně vstupů na raut
 • Logo GENERÁLNÍHO PARTNERA bude umístěno v programové brožuře v sekci Generální partner
 • Logo GENERÁLNÍHO PARTNERA bude umístěno na internetových stránkách sjezdu v sekci Generální partner/li>
 • V případě zájmu bude umístěno firemní logo v čele jednacího sálu

 

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se tohoto sjezdu prosím kontaktuje Ing. Helenu Dvořákovou (tel.: +420 387 872 229, 702 121 048, e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz). Následně domluvíme formu spolupráce.

Uzávěrka pro vystavovatele je stanovena na 20. 3. 2024!

Kontakty

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská
mobil: +420 601 306 875
tel: +420 387 872 074
e-mail: zaleska.blanka@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel.: +420 387 872 219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Helena Dvořáková
tel.: +420 387 872 229
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz